Текущи транзакции и платежен баланс

Според статистиката на платежния баланс, обявена от TCMB (Централна банка на Република Турция), текущият баланс даде излишък от 1,071 млн.

Според статистиката на платежния баланс, обявена от TCMB (Централна банка на Република Турция), текущият баланс даде излишък от 1,071 млн. долара през май миналата година и отчете дефицит от 3,764 млн. долара през същия месец на тази година. Така за 12 месеца текущата сметка от май 2019г. дава излишък, но тази година май месец даде дефицит от 3.409 милиона долара през април 2020 г., докато този дефицит нарасна до 8.244 милиона долара през май т.г.

Основната причина за текущия баланс, който даде излишък от 1,1 милиарда долара през май 2019 г., е дефицита от 3,8 милиарда долара през май 2020 г., а баланса на търговията със стоки и услуги намалява съответно с 2,4 и 2,9 милиарда долара. През май 2020 г. износът намалява със 7.4 млрд. долара в сравнение със същия месец на предходната година и е 9.6 млрд. долара, докато намалението на вноса е ограничено до 5.0 млрд. долара, а търговският дефицит се увеличава с 2.4 млрд. долара до 2.8 млрд. долара. Приходите от услуги бяха 1,7 милиарда долара, намалявайки с 3,4 милиарда долара в сравнение със същия месец на предходната година, докато намалението на разходите за услуги беше ограничено до 423 милиона долара, а текущият баланс от услугите спадна с 2,4 милиарда до дефицит от 33 милиона долара. В резултат на този спад в баланса на търговията и услугите, текущият през май 2020 г. намалява с 4,8 милиарда долара в сравнение с май 2019 г., който дава дефицит от 3,8 милиарда долара.

Според статистиката на платежния баланс, която показва как основно се финансира дефицитът по текущата сметка, като дефицитът по текущата сметка е 3,8 милиарда долара през май 2020 г., изтичането на валута в размер на 1 милиард долара е реализирано в резултат на дял от 1 милиард долара и 3,6 милиарда долара от продажби на облигации. В замяна на тази чуждестранна валута имаше приток на валута в размер на 2,1 милиарда долара при нетно придобиване на активи, докато 9,7 милиарда долара приток беше получен от сметка на други инвестиции, по-голямата част от която беше причинена от увеличението на пасивите на TCMB. След нетни грешки и пропуски в размер на 829 милиона долара, в резервите на TCMB се наблюдава приток на валута в размер на 2,7 милиарда долара. 

Корелацията между растежа на GSYH (БВП- брутен вътрешен продукт) и текущия баланс беше изчислена като -0.71, което показва наличието на отрицателна и силна линейна връзка между двата параметъра и се интерпретира, че трябва да дадем дефицит по текущата сметка за растежа на икономиката. С други думи, ние имаме модел на растеж, основан на вноса и с увеличаването на GSYH(БВП) дефицитът по текущата сметка се увеличава. В моменти, когато икономиката започва да се охлажда, дефицитът по текущата сметка намалява и дори възниква текущият излишък.


Hibya Haber Ajansı