ABD: İşsizliğin genel göstergeleri, ekonomik nedenler, yarı zamanlı çalışma

Haftanın odak noktası işgücü piyasası olacak. Haziran ayı istihdam raporunun işsizliğin %3,6'da kalmasını, istihdamın ise 268K düzeyine yavaşladığını göstermesi bekleniyor.

Haftanın odak noktası işgücü piyasası olacak. Haziran ayı istihdam raporunun işsizliğin %3,6'da kalmasını, istihdamın ise 268K düzeyine yavaşladığını göstermesi bekleniyor. İstihdam artışı, yükselen faiz ve artan ekonomik belirsizlik ortamında yavaşlaması beklenen bir göstergedir. İşsizlik oranında artış gerçekleştiği takdirde ise politika yapıcıların ekonomik dönüşüm noktasında ileri dönem stratejisi için ayrıca ele alması gereken bir durum olacaktır. Bu durum, genellikle ekonomik yavaşlamanın gecikmeli bir göstergesi olarak ele alınan işgücü piyasasının FOMC katılımcılarının öngördüğünden daha hızlı zayıfladığı anlamına gelecektir. Haziran ayı FOMC ekonomik projeksiyonlarında işsizlik oranı orta noktasının yıl sonunda %3,7’ye ulaşması öngörülmektedir.

İstihdam artışı Haziran ayında vites küçültecek görünüyor. Daha yüksek faiz oranları, daha ılımlı mal sektörü talebi ve artan durgunluk beklentileri, işe alım konusunda genel işgücü maliyetlerinin de bütçelendirme ve yatırım planlamaları nezdinde değerlendirileceğini gösteriyor. Geçici enflasyon olgusu gibi, yumuşak iniş senaryosu da şu anda beklenti skalasının iyimser, hatta oldukça iyimser tarafında. Dolayısıyla para ve politika yöneticilerinin bir yanlış öngörü veya okuma yapma olasılığına karşı işletme yöneticileri de planlamada daha temkinli davranacak ve kaynak alokasyonu noktasında temkinli senaryoyu muhtemelen değerlendirecektir.

Bütün bunların yanında; İşgücü piyasasının halen ekonomiyi taşıyacak kadar güçlü olduğunu gösterecek bazı olumlu işaretler de varlığını sürdürüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğlence ve konaklama gibi sektörleri destekleyen hizmet sektöründeki toparlanma halen devam etmektedir. Diğer yandan; Mayıs ayında, ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların sayısındaki artış – gevşek çalışma koşulları da dahil olmak üzere – ve perakende istihdamındaki düşüş, zayıf noktaların altını çiziyor. Geçmişte, bu bileşen genel işsizlik için daha yüksek dönüşlerden önce geldi ve bu da onu önümüzdeki aylarda izlenmesi gereken bir gösterge haline getirdi.

Alt göstergeler nezdinde, işgücü piyasasına katılım oranında Haziran ayında %62,4’e doğru bir artış olması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların aylık %0,3 ve yıllık bazda %5 artması bekleniyor. Beklentiye paralel ücret verileri alınacak olursa, yıllık bazda ücret enflasyonu da %5,2’den aşağı doğru hareket etmiş olacak. Ücret ve enflasyon sarmalı açısından bakıldığında, piyasalar ve faiz döngüsü açısından iyi haber olarak bile değerlendirilebilecek bir ayrıntı. Ancak bunlar olurken, enflasyonun halen oldukça yüksek olduğunu ve maliyet/talep ekseninde eş güdümlü hareket etme aralığını koruduğunu belirtmek gerekir.

Genel olarak ele alırsak; Enflasyon, hane halkının satın alma gücünü aşındırdığı için, işgücüne yeniden katılma konusundaki motivasyon da halen yüksektir. Tarım dışı istihdam sadece salgın öncesi zirvenin 822 bin altında olmakla kalmıyor, aynı zamanda aradaki nüfus artışı da iki ila üç milyon ek işçi açığı anlamına geliyor.

Kaynak: Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı