Akçansa'da kar payı dağıtımı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'de kar payı dağıtılacak.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'de kar payı dağıtılacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 146.057.638 TL konsolide dönem karı elde edilmiştir. Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 115.043.393 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kar Payı 9.572.353,41 TL
İkinci Kar Payı 95.398.074,11 TL
Toplam Brüt Kar Payı 104.970.427,52 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 9.539.807,41 TL
Özel Yedek 529.853,54 TL
Olağanüstü Yedek 3.304,53 TL
Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise ortaklara dağıtılacak 104.970.427,52 TL brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına, yasal kayıtlarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karının 529.853,54 TL'sinin 2020 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için özel yedek, 3.304,53 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, böylelikle 2020 yılı için 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %54,83 (Brüt), %46,61 (Net) oranında toplam 104.970.427,52 TL kar payının 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı