Alarko Holding'ten kar payı ödemesi

Alarko Holding A.Ş, kar payı ödemesine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 948.118.476 TL dönem karından sermaye piyasası mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 42.135.538 TL vergi karşılığı, 104.029.200 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 8.340.178 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 793.613.560 TL net dağıtılabilir dönem karına 175.500 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 793.789.060 TL'nin %7,56'sına tekabül eden 60.030.000 (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, kar payı dağıtımına 11.05.2021 tarihinde başlanmasına oy çokluğu ile karar verildi.''

 


Hibya Haber Ajansı