Bagfaş'ın esas sözleşme tadiline ilişkin başvuruya onay

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş'nin esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş'nin esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi; 90.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması için şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 7. maddesinin tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak için gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip değişikliğin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz sermayesinin esas sermaye sisteminde artırılması ile ilgili olarak esas sözleşmenin sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun kurulca 16.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1905 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu 24.02.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı