Bak Ambalaj'da kar dağıtımı

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009 TL, SPK kayıtlarında ise 30.589.864 TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 kar payı tebliğinde dağıtılacak kar payı tutarının üst sınırı, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır olarak ifade edilmiştir. Buna göre yönetim kurulumuzun kar dağıtım önerisi için, hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 528.919 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000 TL tutarında ortaklara birinci kar payı dağıtılmasına, esas sözleşmenin 27. maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5'i olan 676.346 TL'nin bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç diğer yönetim kurulu üyelerine kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
1.387.635 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına, tüm bu hususların KAP'a bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı