Berkosan Yalıtım'dan kar payı dağıtımı

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı bildirimi yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluştuğu bilgisi pay sahiplerine verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5'i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul'un Oy Birliği ile karar verilmiştir." denildi.


Hibya Haber Ajansı