Borsalarda büyüme riski ve zayıflayan faiz beklentileri ikilemi

Küresel ekonomide yavaşlama riski piyasalarda öne çıkan endişelerden olmaya devam ederken, bir taraftan soğuyan enflasyonla birlikte merkez bankalarının daha sakin politika izleyeceği beklentisi bu durumu dengelemeye çalışıyor.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

Zaman Parite Haber Beklenti Önceki
12:00 EUR Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Ağu) -52,7 -53,8
12:00 EUR ZEW Ekonomik Hissiyat (Ağu)   -51,1
15:30 USD İnşaat İzinleri (Tem) 1,650M 1,696M
15:30 USD Konut Başlangıçları (Tem) 1,540M 1,559M
16:15 USD Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) 0,30% -0,20%

 

“ÖNE ÇIKANLAR”

“Borsalarda büyüme riski ve zayıflayan faiz beklentileri ikilemi”

Küresel ekonomide yavaşlama riski piyasalarda öne çıkan endişelerden olmaya devam ederken, bir taraftan soğuyan enflasyonla birlikte merkez bankalarının daha sakin politika izleyeceği beklentisi bu durumu dengelemeye çalışıyor. Emtia fiyatları büyüme beklentilerinin baskılanmasına paralel olarak toparlanmasını sınırlarken, benzer durum tahvil getirilerinde de görülüyor.

Fed’in 21 Eylül’de 50 baz puan faiz artırma ihtimali düne göre yükseliş gösterse ve bu durum endekslere pozitif etki etse de, küresel büyümenin baskılanacağı endişesi yükselişleri sınırladı.

Gerek Asya’da, gerekse ABD endeks vadelilerinde oldukça sınırlı alanda kalan karışık bir seyir hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,78% bölgesine gerilerken, Dolar endeksi dünkü kazanımlar sonrası henüz hareketlilik yaşamadı.

Dün Empire State İmalat Endeksinin sadece pandemi ve 2007 – 08 Krizinde ulaştığı düşük noktalara geldiğinin görülmesi hem soğuyan enflasyonu, hem de ekonomide büyümenin yavaşlayacağı görüşlerini ön planda tuttu.

ABD

“Sanayi üretimi”

ABD’de üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin takip edilecek verilerden biri de sanayi üretimi olacak. Haziran ayında bir önceki aya göre 0,2% gerileyen sanayi üretiminin Temmuz ayında önceki aya göre artış göstermesi bekleniyor. Son üç ayda gelen verilerle birlikte sanayi üretimi yıllık bazda ivme kaybı yaşamıştı. Bu kaybın devam edip etmeyeceği takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

SASA: 22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı tahvillerin 41.900.000 Euro nominal tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2022 Haziran ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiş ve tahvil karşılığı verilen 23.520.825 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz uhdesinde bulunan geri alınmış SASA paylarından karşılanmıştır.

SASA: Şirketimizce 3/6/2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; "Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde yer alan toplam 4.058.685,13 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların satışı" ihalesinin 2.139.000.000 TL bedelle Şirketimiz lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. Satın alma işlemlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler tamamlanmış ve Satış Sözleşmesi 15.08.2022 tarihinde (bugün) imzalanmıştır. İhale bedelinin %25'i olan 534.750.000 TL peşin olarak ödenmiştir. Geriye kalan kısım yılda bir olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir. Bununla ilgili vadeye bağlanan kısmı için, vade farkı dahil tutarı da içerecek şekilde toplamda 2.326.162.500-TL süresiz teminat mektubu verilmiştir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına sözleşme imza tarihinden itibaren yıllık %15 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak ve vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır. Tapu işlemlerine başlanmış olup yasal prosedürlerinin tamamlanmasını takiben söz konusu arsaların şirketimize devri gerçekleştirilecektir.

GESAN: 27/07/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 27/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/599309 ihale kayıt numaralı ‘'27-07-2022 TARİHLİ İTM-410 REFERANSLI 154 KV KALKAN TM-ANTALYA YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından 15/08/2022 tarihinde Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ne ihale sonucunun kesinleştiği ve işin uhdesinde kaldığı kararı iletilmiştir. İhale baz bedeli 76.720.735, -TL'dir. (Yetmişaltımilyonyediyüzyirmibinyediyüzotuzbeş, Türk Lirası)

MEDTR: 15.02.2022 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulu'muzun 6 ay vadeli toplam 110.000.000- TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdiğini duyurmuştuk. Söz konusu kur korumalı mevduat hesabının vadesi bugün (15.08.2022) itibariyle dolmuş olup, hesabımıza 9.221.918 TL tutarında faiz geliri, 25.052.654 TL tutarında kur farkı geliri tahakkuk etmiştir. Toplam 34.274.572 TL tutarındaki faiz ve kur farkı geliri şirket mali tablolarımızda finansal gelirler hesabına yansıtılmış olup, söz konusu etki 30.09.2022 tarihinde sona eren konsolide mali tablolarımızda görülecektir. Vadesi dolan kur korumalı mevduat hesabından geri dönüşü olan anapara, faiz ve kur farkı geliri toplam 144.274.572 TL tutarına ulaşmıştır.

DOCO: DO & CO Aktiengesellschaft, Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung'dan aldığı bildirimi duyurmaktadır.

GESAN: Şirketimiz, Avrupa Birliği üyesi Letonya Cumhuriyeti'nde yerleşik 2 firma ile Riga Bölgesi yakınlarında ‘'Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santralleri Yapımı İşi'' için anlaşmaya varmıştır. 2 proje için yapılan anlaşma tutarları toplamı 7.768.300, -EURO' dur. (Yedimilyonyediyüzaltmışsekizbinüçyüz, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile anlaşma bedelleri toplamı 142.082.205, -TL'dir.)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

AKSA: 15/08/2022 - 15/08/2022 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 56,70 - 57,35 TL fiyat aralığından 190.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 15/08/2022 tarihi itibariyle %21,162934 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. (ALIŞ-EMNİYET TİC. Ve San. AŞ)

MPARK: Şirketimizce 15.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 41,94 TL – 43,00 TL (ağırlıklı ortalama 42,52 TL) fiyat aralığından toplam 31.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

SAHOL: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 15.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 23,20 TL – 23,38 TL (ağırlıklı ortalama 23,29 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.

Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı