Bursa Çimento'dan tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Esas sözleşmenin 6. maddesine istinaden 180.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %177,77777 oranında arttırılarak 500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin yönetim kurulunun 19.11.2020 tarih ve 1075 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 08.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, 15.02.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.541.916,346 TL olup, bu paylar 04-05 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.  Şirketin yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Satılamayan paylar tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1 (a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.''     
 


Hibya Haber Ajansı