Dünyanın sadece yüzde 6’sı ABD’nin gücünün süreceğine inanıyor

Yakın tarihli bir ankete göre, dünyanın dört bir yanındaki insanların yaklaşık yüzde 6'sı, dünyanın gelecekte tek kutuplu olacağına - ABD veya Çin'in hakim olduğuna- inanırken, en büyük grup olan yüzde 34'ü çok kutuplu bir dünya olacağını düşünüyor.

Yakın tarihli bir ankete göre, dünyanın dört bir yanındaki insanların yaklaşık yüzde 6'sı, dünyanın gelecekte tek kutuplu olacağına - ABD veya Çin'in hakim olduğuna- inanırken, en büyük grup olan yüzde 34'ü çok kutuplu bir dünya olacağını düşünüyor.

Küresel araştırma, CGTN Think Tank ve Çin Renmin Üniversitesindeki Çin Kamuoyu Enstitüsü tarafından yürütüldü. Ankete, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Yeni Zelanda, Japonya, Hindistan, Mısır ve Nijerya dâhil olmak üzere 22 ülkeden katılım oldu. Ankete göre, Batılı ülkelerde çoğunluk Çin'in insan haklarına yaklaşımını onayladı.

ÇİN İNSAN HAKLARINA HER ZAMAN GERÇEKÇİ YAKLAŞIYOR

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 57'si, 'Çin insan haklarına her zaman gerçekçi ve pratik bir şekilde yaklaşıyor. İnsan hakları hiçbir ülkenin gerçeklerinden ve gelişme aşamalarından ayrılmamalı. Geçim ve kalkınma hakları en temel haklardır' ifadesine katılırken, bu oran yüzde 26 olarak kayda geçti.

Hem gelişmiş hem de yükselen ekonomilerden yaklaşık yüzde 56 oranında bir çoğunluk, Batılı politikacıların 'Çin Tehdidi'ni desteklemesinin gerçek sebebinin Çin'in yükselişine ilişkin 'stres ve endişe' olduğunu söyledi.

Gelecekteki dünya düzeni anketi çok kutupluluğa işaret etti.

“KALKINMA KAZANIMLARINI PAYLAŞMAK'

Çin'in insanlığı bir bütün olarak vurgulayan ve 'ortak geleceği olan topluluk' kavramı, ankete katılanların yüzde 61'i tarafından desteklendi. Yine ankete göre, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne (BRI) katılan ülkelerden insanlar Çin'in dünya görüşüne çok daha fazla katıldı.

BRI'nin uluslarına getirdiği etkiler arasında 'kalkınma kazanımlarını paylaşmak' (yüzde 53), 'uluslararası pazarı genişletmek' (yüzde 51), 'temel altyapıyı güçlendirmek' (yüzde 44) ve 'kültürel alışverişi teşvik etmek' (yüzde 43) sayılabilir. Bu ankete katılanların sadece yüzde 8'i ülkelerinin Çin tarafından kurulan 'borç tuzaklarına' maruz kaldığına inandıklarını belirtti.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu-CGTN
Hibya Haber Ajansı