DYO Boya'da kar payı dağıtımı

DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''2020 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 2020 yılı net dönem karı olan 133.569.666 TL'den 633.827 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem karı 58.902.832 TL olarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden, SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.287.179 TL tutarındaki bağışlar ve 12.042.711 TL tutarında yasal dağıtılabilir kar sınırı da dikkate alınarak 11.402.464 TL tutarında ortaklara birinci kar payı dağıtılması, 640.246 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususlarının olağan genel kurulun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir. 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,0969 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.''


Hibya Haber Ajansı