Eczacıbaşı Yatırım Holding'ten kar dağıtımı

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II - 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karının 429.422.345 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 258.188.919 TL olduğunu tespit etmiştir. 2021 yılı karının dağıtımı konusunda SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, ana sözleşmemizin 37. maddesine ve kar dağıtım politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin yüzde 20'lik sınırına ulaştığı için 2021 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin 429.422.345 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde 152,4'üne tekabül eden 160.020.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt yüzde 152,4, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 448.076.206 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülüklerle dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 98.168.919 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması, kar payı dağıtımına 26 Mayıs 2022 tarihinde başlanılması hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 18 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı