Emek Elektrik’ten SPK başvurusu

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş, SPK’ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulumuzun 18.05.2021 tarihli 2021/019 sayılı kararına istinaden,

1-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı hesaplanması ve dağıtılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmasına,

2-Şirket Esas Sözleşmesinin "Karın Dağıtılma Zamanı ve Kar Payı Avansı" başlıklı 32'nci maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,

3-Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” Denildi.


Hibya Haber Ajansı