Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti, görünümünü “durağan”a yükseltti

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BB-“ olarak teyit etti ve not görünümünü “negatif”ten “durağan”a yükseltti. Kuruluş, 2021 yılında Türkiye’de enflasyonun %11 ve GSYH büyümesinin %5,7 olmasını bekliyor.

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BB-“ olarak teyit etti ve not görünümünü “negatif”ten “durağan”a yükseltti. Kuruluş, 2021 yılında Türkiye’de enflasyonun %11 ve GSYH büyümesinin %5,7 olmasını bekliyor. Foreks anketinde genel beklenti, not ve görünümde değişiklik olmaması yönündeyken, bizim de içinde bulunduğumuz 4 kurum görünümün negatiften durağana yükseltilmesi tahmininde bulunmuştu. 

Kuruluşun not görünümünü yükseltmesinde temel etkenler şunlardı:

Türkiye'nin yeni bir ekonomi ekibi altında daha tutarlı ve ortodoks bir politika karışımına dönüşü, geçen yıl düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açıktan ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı oldu. Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırılmış, uluslararası rezervler istikrar kazanmış ve TRY Kasım ayı başından bu yana USD karşısında %18 değer kazanmıştır. Yeni dönemde, Merkez Bankası’nın güçlü iletişim stratejisi ile geleneksel politikalara dönmesiyle beraber aynı zamanda sıkılaştırma döngüsünü hızlandırdığı görüldü. Aynı zamanda hızlı kredi büyümesini dizginlemek için önceki düzenleyici tedbirler de büyük ölçüde geri alındı. Merkez Bankası’nın %5’lik enflasyon hedefine ulaşmak, de-dolarizasyonu sağlamak ve azalan döviz rezervlerini yeniden inşa etmeyi amaçladığını belirten Fitch, politika güvenilirliğinin yeniden inşasının zaman alacağını öngörüyor.

Net uluslararası rezervlerin konumu zayıf kalmaya devam etmekle beraber, Kasım ayındaki 86,7 milyar USD’den Şubat başında 95,6 milyar USD’ye yükselmiştir. Brüt rezervler 2019 sonundaki 105,7 milyar USD’nin halen altında kalmakla beraber, net rezervlerin de Şubat başında 15,3 milyar USD’ye yükseldiği, buna karşılık 2019 sonundaki 41,1 milyar USD’nin oldukça altında olduğu belirtiliyor. Yerel bankalarla yapılan döviz swapları net rezervler negatif olmaya devam ediyor. Fitch, uluslararası rezervlerin kademeli olarak 2021'de 104 milyar USD ve 2022'de 110 milyar USD’ye yükseleceğini tahmin ediyor.

Türkiye’nin zayıf dış finansmanı, geçmişte ekonomik dalgalanma, yüksek enflasyon, artan dolarizasyon ve siyasi ve jeopolitik risklerin halen negatif faktörler olduğu belirtilmiş. Kamu maliyesi halen güçlü görülüyor. Yerel yönetim, sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası fonunda orta düzeyde açıklar olduğu varsayılarak bütçe açığının YEP tahminleriyle uyumlu olması bekleniyor. Enflasyondaki düşüş sürecinin desteklenmesi bütçe açığını azaltıcı, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için sağlanan destekler ise bütçe giderlerini artırıcı etkide bulunacaktır.

Fitch, cari açığın 2020'deki yüksek GSYH'nin %5,3'ünden 2021'de %2,9'a ve 2022'de %2,1'e gerileyeceğini tahmin ediyor, bu da daha yavaş iç talebi ve azalan altın ithalatını yansıtıyor. Dış talepteki ve turizm sektöründeki canlanma, daha kademeli bir hızda da olsa, mal ve hizmet ihracatına fayda sağlayacaktır. Kredi büyümesi 2020 ortasından bu yana belirgin bir şekilde yavaşladı, bu da finansal koşullardaki sıkılaşmayı yansıtıyor. Tüketici kredisi de dahil olmak üzere kredi büyümesinin daha sürdürülebilir seviyelere gerilemesi, enflasyonun düşürülmesi ve cari açığın azaltılması için kilit önemdedir. Kuruluş, Enflasyonun sırasıyla %9,4 ve %7 olan mevcut Merkez bankası tahminine kıyasla 2021 sonunda %11 ve 2022 sonunda %9,2'ye düşeceğini tahmin ediyor. Ekonomide anti-pandemik önlemlerin sıkılaştırılmasına karşın, pozitif büyüme ivmesinin korunduğuna dikkat çekilerek 2020’nin tamamı için %1,4’lük büyüme hesaplanırken; 2021’de %5,7 ve 2022’de %4,7 büyüme öngörüsünde bulunuldu.

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı