Flap Kongre'de rüçhan hakkı kullanım tarihleri

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş'de rüçhan hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29833736-105.01.01.01-4199 sayılı yazısı ile şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 31.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 62.500.000 TL artırılarak 93.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir. Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak sahip oldukları payların %200'ü oranında ve nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.04.2021 ile 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alım haklarının kullanımında, toplam 1 TL nominal değerli pay 1 TL'den satışa arz edilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri QNB Finansbank A.Ş'nin Ulus Ankara Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN:TR60 0011 1000 0000 0087 7344 73) özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da payların satılmasını takiben kalan payların olması halinde satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.''


Hibya Haber Ajansı