Formet Çelik Kapı'da yeni sermayenin tescili

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yeni sermayesi tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Yönetim kurulunun 27.04.2021 tarihli toplantısında 76.000.000 TL olan ödenmiş şirket sermayesinin 300.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 170.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %223,68421 oranında artırılarak 246.000.000 TL'ye artırılması işleminde artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında rüçhan haklarından 167.542.594,24 TL, birincil piyasada satışa sunulan payların satış işleminden 2.457.463,24 TL olmak üzere toplam 170.000.057,48 TL fon girişi sağlandığı belirtilmişti.
Yine aynı toplantıda yönetim kurulu sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve kurulun uygun görüşü üzerine ticaret sicil müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmişti.
Bu kapsamda yeni sermayemizin tescili için Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulduğu duyurulmuştu. Başvurumuz 04.06.2021 tarihinde tescil edilerek 07.06.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.''
Hibya Haber Ajansı