Hedef Girişim'de rüçhan hakkı kullanımı

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, bedelli sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanımına ilişkin bildirim yaptı.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, bedelli sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 140.000.000 TL artışla 210.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1631 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 08.01.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 13.01.2021 ile 27.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların borsada halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu payların tamamı payların borsada satış süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içinde nominal değerden aşağı olmamak üzere borsada halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından Sibel Gökalp tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.''
 


Hibya Haber Ajansı