Hedef Girişim’den Norm Yeşil Enerji’ye yatırım

Hedef Holding iştiraki Hedef Girişim, İmaj Makina iş birliğiyle enerji depolama çözümleri geliştirmek hedefiyle 50 Milyon TL sermaye ile kurulacak Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi’ne 10 Milyon TL tutarında girişim yatırımı yapma kararı aldı.

Günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına dair sistemler ve depolama sistemlerinin üretimi, kurulumu ve ticareti en az enerji üretimi kadar önem taşıyor. Hedef Holding iştiraki Hedef Girişim, günümüz teknolojisinde ihtiyaç duyulan temiz enerjiye gereken desteği vermek, hızla gelişen pazardaki enerji depolama sistemleri ve ekipmanları endüstrisinde yer almak amacıyla yeni bir yatırım kararı aldı ve İmaj Makina Sanayi A.Ş. ile “Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi” imzaladı.  Sözleşme kapsamında, enerji depolama sistemi üretilmesi hedefiyle Norm Yeşil Enerji’nin kurulmasına karar verildi. 50.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan yeni şirketin yüzde 20 hissesi Hedef Girişim’in oldu. Hedef Girişim, Norm Yeşil Enerji’nin kurulması için 10.000.000 TL girişim yatırımı yaptı.

Enerji depolama çözümleri geliştirecek

Norm Yeşil Enerji bünyesinde inşa edilecek olan batarya (enerji depolama sistemi) üretimi tesislerinde yıllık 1 GWh'lık enerji depolama sistemi üretilmesi planlanıyor. Kurulacak şirket, enerji depolama çözümlerinin entegrasyona dâhil edildiği tesis kurulum hizmetlerini de yürütecek. Türkiye’de elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımı yüzde 60'ların üzerinde. Sürdürülebilirlik çerçevesinde tüm dünya enerji üretim kaynaklarını sorgularken, yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen enerjinin süreksizliği nedeniyle depolanması da kritik önem taşıyor. Batarya çözümleri geliştirecek olan Norm Yeşil Enerji’nin çevreye olumlu katkısının yanı sıra yeşil dönüşüm için ülke ekonomisine de katma değer sağlaması amaçlanıyor.

Hedef Girişim KAP açıklaması: 

Şirketimizin 07.12.2022  tarih ve 40 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına,

Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nin 50.000.000.-TL sermaye ile kurulmasına ve kuruluşta kurulacak şirkete 10.000.000.-TL ile (%20 oranında) iştirak etmek suretiyle girişim yatırımı yapılmasına ve kurulacak şirketin hakim ortağı olacak İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Günümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına dair sistemler ve depolama sistemlerinin üretimi, kurulumu ve ticareti en az enerji üretimi kadar önem arz etmektedir. Günümüz teknolojisinde ihtiyaç duyulan temiz enerjiye gereken desteği vermek, hızla gelişen pazardaki enerji depolama sistemleri ve ekipmanları endüstrisinde yer almak amacıyla yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi bünyesinde inşa edilecek olan batarya (enerji depolama sistemi) üretimi tesislerinde yıllık 1 GWh'lık enerji depolama sistemi üretilmesi planlanmaktadır. Kurulacak şirketin faaliyetleri enerji depolama çözümlerinin entegrasyona dahil edildiği tesis kurulum hizmetlerini de kapsayacaktır.

Konu tesis için toplamda 10 milyon USD yatırım yapılması öngörülmekte olup somut yatırım kararları planlanan tesis tip ve büyüklüğüne göre kurulacak şirket tarafından belirlenecektir.

Ülkemizde elektrik üretiminde yüzde 60'ların üzerinde olan fosil yakıt kullanımının emisyon değerlerini artırdığı, tüm dünyada emisyon yayan unsurlarla mücadele edildiği, sürdürülebilirlik çerçevesinde ülkelerce enerji üretim kaynaklarının sorgulandığı, enerjinin verimli şekilde kullanılması ve bilhassa yenilenebilir kaynaklar ile üretilen enerjinin süreksizliği nedeniyle depolanmasının önem kazandığı değerlendirildiğinde ve ülkemiz özelinde enerjide dışa bağımlılığımızın çok yüksek olduğu dikkate alındığında söz konusu yatırımın çevresel anlamda önemli katkıları olacağı ve ticari olarak da şirketimiz ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacağı düşünülmektedir.


Hibya Haber Ajansı