İhlas Yayın, kar dağıtmayacak

İhlas Yayın Holding A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

İhlas Yayın Holding A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 6.447.217,00 TL'dir. Konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 4.209.528,53 TL net dönem karı mevcuttur. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 83.466.723,00 TL, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 35.316.260,17 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2020 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda olağan genel kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı