İletişim Başkanı Altun: "Türkiye olarak hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz Türkiye olarak dezenformasyonun her türlüsüne karşı çıkmaya, hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programında konuştu.

İletişim Başkanı Altun'un konuşmasından bazı satır başları şöyle:

"Modern medyanın kurumsallaşmasıyla birlikte yalan haber sorunuyla insanlık karşı karşıya kalmıştır. Bu anlamda modernliğin bir sorunudur, yalan haber. Siyasi tarih, iletişim tarihi, iktidar mücadelesi için yalan habere başvuran haberlerle doludur. Analog dönemde, yalan haber bir meslek günahıdır. Kötücül amaçlar için kullanılan bir araçtır. Dijital medya öncesinde yalan haber medya kuruluşlarının farklı kontrol mekanizmalarıyla kendi öz itibar kaygıları dolayısıyla engellemeye çalıştıkları da bir durumdur.

Medyanın kendi dinamikleri içinde sıkıntılı süreçler yaşansa da yalan habere dayalı manipülasyon haberliğinin mesleki itibar ve kariyer açısından olumsuz karşılıkları olduğunu biliyoruz geçmişte. Ne yazık ki yeni medyayla birlikte durum değişmiştir. Medya meslek ilkeleri, öz itibar kaygıları kurumsal karşılıklarını yitirdi. Bugün yalan haberin sıradanlaştığı bir medya düzeninin içindeyiz. Dezenformasyon bu dönemin başat kavgamı hatta başat değerine dönüşmüştür. Enformasyon için değil, dezenformasyon için savaşılan bir dönemi tecrübe ediyoruz.

Çoğu kişinin rahatlıkla haberci olarak, içerik üreticisi olarak gördüğü bu ortamda tam anlamıyla bir kaosun, anominin yaşandığını görüyoruz. Gazetecilik faaliyetinin gerçeğe ayna tutmak için değil, daha çok sansasyon, daha çok reyting, popülerlik, daha çok ilgi çekmek için yapıldığını görüyoruz.

Dezenformasyon, toplumsal hayatta en fazla dikkat edilmesi gereken ana unsurlardan, en fazla sorunsallaştırılması gereken meselelerden biri haline geliyor.

Son birkaç gündür, sözde bir muhabirin masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana, çarpıtmaya hep birlikte şahitlik ettik. Bu yalana sarılarak siyasi rant devşirme çabalarını gördük ne yazık ki. Bu olay, ideolojik ve siyasi saplantıları uğruna yalana ve dezenformasyona sarılanların demokrasimiz ve toplumsal huzurumuz açısından ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir.

Medya için utanç verici bu tür hadiselerin bir daha yaşanamaması için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte sergilemeliyiz. Ben kasten yanıltıcı ve toplumu kışkırtıcı bu dezenformasyona karşı gerçeği ortaya çıkaran herkese, bütün basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.

Sosyal medya mecraları küresel alanda antidemokratik eğilimleri güçlendirdi. Küresel adaletsizliği derinleştirdi. Bu küresel adaletsizliğin arka planında yer alan Batılı sömürge düzenini, Batıcı bağımlılık sistemini pekiştirdi, onlara hizmet etti.

Karşımızda bir endüstri var. Karşımızda bu endüstrinin arkasında bile isteye duran, sistematik şekilde hareket eden aktörler var. Bu endüstriyi ve yöneten aktörleri dezenformasyonu ulusal politikalara ve uluslararası ilişkiler alanına hükmetmek üzere hareket ederken görüyoruz.

İstenen mesajların ön plana çıkarıldığını, istenmeyen mesajlarınsa geri plana itildiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda gerçek manada ne ifade özgürlüğünden ne insan haklarından ne fikir hürriyetinden bahsedilebilir. Zira bütün bunların merkezinde bireyin doğru haber alma hakkı vardır. Doğru haber alma hakkından mahrum bir bireyin fikir hürriyetinden bahsedilemez.

Yeni Twitter yönetiminin eski Twitter yönetimine ilişkin yaptığı ifşaatları gözümüzün önüne getirelim. Burada sosyal medya ağlarının nasıl manipülasyon ve dezenformasyon aracı olarak kullanıldığını açık ve net şekilde görüyoruz.

Buradan Sayın Elon Musk’a seslenmek istiyoruz. Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal hayatına ne tür müdahaleler yapıldığını açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizim sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uygulandığını ifşa edin. Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkanlarının neler olduğunu ve bunların arkasındaki sistematiğin ne olduğunu lütfen açıklayın. Açıklayın ki tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün.

İnsanlık olarak el birliğiyle dezenformasyona karşı mücadele etmeliyiz. Biz Türkiye olarak dezenformasyonun her türlüsüne karşı çıkmaya, hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz.

Şu an küresel sistem içerisinde uluslararası alanda hakikat mücadelesi veren, hakikat için savaşan yegane lider Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Küresel sistem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hakikat mücadelesi insanlık için bir imkandır.

İsveç’te İslam düşmanlığı yapanlara karşı en güçlü sesi Türkiye olarak biz çıkarıyorsak, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünya için bir utanç haline dönüşen bu hadise karşısında en güçlü, dirayetli, kararlı ve etkili tutumu sergiliyorsa, nasıl ki bütün ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde düşünce özgürlüğüyle kutsala saldırmanın arasındaki farkı net bir şekilde idrak edebiliyorsak, dezenformasyonla mücadele alanında da tüm insanlık için fayda üreteceğiz."

Hibya Haber Ajansı