İnfo Yatırım'dan bedelli sermaye arttırımı

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş, bedelli sermaye arttırımına gitti.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş, bedelli sermaye arttırımına gitti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında nakden artışla 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, nakden artırılan 66.200.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 662.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 65.538.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine, şirketimizin nakit olarak artırılan 66.200.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine, nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Sibel Gökalp tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı