Jantsa'da kar payı dağıtımı

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 150.492.336 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir. Önerilen kar dağıtım tablosunun KAP'ta açıklanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasını oy birliği ile karar verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
555.000 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
66.045.000 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
6.604.500 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
77.287.836 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 06.04.2021 tarihinde dağıtılmasına başlanması, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 6,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 5,1000 TL net nakit temettü ödenmesine karar verildi.''


Hibya Haber Ajansı