Kartonsan'da çıkarılmış sermayesinin bedelsiz artırımı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu, şirketin çıkarılmış sermayesinin bedelsiz (İç kaynaklardan) artırımına ilişkin karar aldı.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu, şirketin çıkarılmış sermayesinin bedelsiz (İç kaynaklardan) artırımına ilişkin karar aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulunun 16.10.2020 tarihli toplantısında, şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21 TL çıkarılmış sermayesinin, 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından) karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 kuruş itibari değerde B grubu hamiline yazılı kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına, bedelsiz sermaye artışına ilişkin şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı