Marka Yatırım'dan tahsisli sermaye artırımı

Marka Yatırım Holding A.Ş'de tahsisli sermaye artırımı kararı alındı.

Marka Yatırım Holding A.Ş'de tahsisli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimize konulan sermaye avansı tutarının sermayeye ilavesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin şirketin sermayesine ilişkin 7. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde her biri 1 TL nominal değerde 20.990.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarı 24.010.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş'nin (BİST) toptan alış satış işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, iş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların borsada işlem gören nitelikte olmasına, iş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Nazım Coşan, İsmail Yılmaz, Burak Coşan, Ömer Tüzünoğlu, Hayrettin Cansız, Atilla Alp, Tolga Erol, Tolga Göksel, Ufuk Kodaman,Anıl Ağcaabat, Engin Üstünyol, İbrahim Özdemir, Sema Yazıcı, Yalçın Yılmaz, Yusuf Irmak, Rüyhan Duralı,Yaşar Kılıç, Sevim Erdem, Eyyüp Bağış, Faruk Gülşen, Yusuf Ayırkan, Muzaffer Ören, Gökhan Akyol, Erdal Yiğit, Seyit Kırmızıgül, Senem Denizaşan, Arif Vural, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Veysel Malkoç, Vehbi Kıran, Sinan Dalli, Ertan Kocatüfek, Tufan Başal, Hayriye Emekdaş, Fatma Ekşioğlu, Mehmet Akbaş ve Abdullah Atakan Karataş'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına, SPK'nın VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporun kabulüne, iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı