Mepet'te bedelli sermaye artırımı

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye artırımına ilişkin karar alındı.

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye artırımına ilişkin karar alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.350.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 160,00 bedelli) olarak 195.910.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek B grubu payların 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulmasına, yapılacak sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına, sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'den aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine karar verilmiştir.''
 

Hibya Haber Ajansı