Merko Gıda'da eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı işlemleri tamamlandı

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı işlemleri tamamlandı.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı işlemleri tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan 414.474,150 TL nominal değerli payların 07.01.2021-08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada satışı neticesinde, birincil piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 07.01.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Artırılan 60.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (21.12.2020-04.01.2021) içerisinde 2.255.480,73 TL mahsuben ve 57.330.045,12 TL nakden, kalan payların 07.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada oluşan fiyatlardan satılması dolayısıyla 3.468.955 TL nakit girişi 7.284,84 TL Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş birincil piyasa satış komisyonu düşüldükten sonra net 3.461.671,61 TL olmak üzere 63.024.480,85 TL fon sağlanmıştır.'' ifadesine yer verildi.
 


Hibya Haber Ajansı