Pınar Su'dan sermaye artırımı

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımı kararı aldı.

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında 220.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.762.708,45 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artırılarak 94.762.708,45 Türk Lirası'na yükseltilmesine, artırılan 50.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı