Piyasadan haberler

ŞİRKET HABERLERİ · AEFES – Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları

ŞİRKET HABERLERİ

·

AEFES

Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 838,260 milyon TL oldu.(2018/9 ana ortaklık payları dönem zararı: 129,140 milyon TL)

·

AKENR

Akenerji'nin 2019 Yılı 9 Aylık Konsolide Net Dönem Zararı 436.887.230 TL(Önceki -1.647.696.313 TL) olarak açıklandı.

·

AKSA

Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 221,30 milyon TL oldu.(2018/9: 33,795 milyon TL)

·

AKSUE

Şirketin mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmeleri çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı ile alakalı niyet mektubu imzalandığı sözleşme detayları ve hukuki şartların incelenmesi için Hukuk Müşavirliğine gönderildiği açıklanmıştı.Devamında, Hukuk Müşavirliği Yabancı ortak danışmanları ile karşılıklı olarak sürdürülen görüşmeler son haline getirilmiş ve Hukuk Müşavirliği tarafından olumlu görüş verilmiştir.Olumlu Görüş verilen sözleşme örneği Yönetim Kurulu onayına sunulduğu açıklamıştır.

·

ASELS

Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 1,975 milyar TL oldu.(2018/9: 1,735 milyar TL)

·

AVOD

Şirket madencilik sektörü faaliyetlerine devam ettiği açıklandı. Çorum ve Muğla illerindeki şirketin ruhsatlı sahalarında madencilik faaliyetleri;izin, evrak ve üretim-stoklama olarak devam ettiği açıklandı.

·

BALAT

Şirketin 2018 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 05 ARALIK 2019 tarihi PERŞEMBE günü saat 11.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı , No : 9 / 207 , Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.

·

FONET

Şirket 01.11.2019 tarihinde Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan "Health System Improvement Project (HSIP)" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 4 (Dört) şirket iştirak etmiş olup 3.295.000,00 Euro ile en uygun 2.teklifi FONET'in verdiği açıklandı.

·

HALKB

Hakim Berman, Halkbank'ın yapılacak yeni bir duruşmada sınırlı ve özel katılım şartıyla katılabileceğiyle talebiyle ilgili King & Spalding hukuk firmasından ayrıntılı yeni bir başvuru dilekçesi istedi. Hakim Berman, Halkbank'ın bir dönem temsilciliğini yürüten ancak yetkileri olmadığı için tebligatı almayan avukatlara, argümanlarını sunmaları için 19 Kasım'a kadar süre verdi. 2 Aralık'a kadar yazılı talepler mahkemeye sunulacak.

·

HURGZ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine Ahmet Hakan Coşkun'un atanmasına Şirketin Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

·

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 545 milyon Euro ve 215 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,10, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.

·

MGROS

Şirket, 8 adet Migros ve 1 adet Migros Jet formatında toplam 9 satış mağazası Ekim ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Ekim 2019 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.128 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 43 olmak üzere toplam 2.171'dir.

·

MGROS

Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net zararı 202,475 milyon TL oldu.(2018/9 ana ortaklık payları dönem zararı: 1,206 milyar TL)

·

TSKB

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2019 yılı dokuz aylık konsolide olmayan dönem net karı 530,328 milyon TL. (2018/9 dönem net karı 491,026 milyon TL)

·

ULKER

Şirket'in 2019 yılı konsolide dokuz aylık ana ortaklık payları dönem net karı 740,723 milyon TL oldu.(2018/9: 572,06 milyon TL)

·

ULUSE

Şirketin, dünya çapında faaliyet gösteren bir grubun üyesi haline gelmesi nedeniyle, mevcut risk ve operasyon çeşitliliğine ilaveten, global düzeydeki risk ve operasyonların pozitif/negatif etkilerine de maruz kalması söz konusu olabileceği ve Kar Dağıtım Politikasında söz konusu risk faktörleri ve etkilerine yer verilmesinin yatırımcılar açısından önem arz edeceği dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 05.11.2019 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Politikasının revize edilmesine ve toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

·

UMPAS

Umpaş Holding A.Ş. nin iştiraki olan Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. de faaliyete geçici bir süre ara verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 04/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,86-3,95 fiyat aralığından 40783 adet alım, 3017 adet satım işlemi tarafımından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki payları 04/11/2019 tarihi itibariyle %17,55 sınırına ulaşmıştır.

·

CCOLA

ÖZGÖRKEY HOLDİNG 05.11.2019 Tarihinde Coca Cola İçecek A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,747 TL fiyat aralığında 37.000 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Coca Cola İçecek A.Ş. sermayesindeki payları 05.11.2019 tarihi itibari ile % 1,88 sınırına düşmüştür.

·

HUBVC

GEDİK YATIRIM HOLDİNG 05.11.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,00-7,15 fiyat aralığından 250.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 05.11.2019 tarihi itibariyle % 7,99 sınırına ulaşmıştır.

·

KRDMB

ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ 04.11.2019 - 04.11.2019 tarihinde KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15 - 2,15 TL fiyat aralığından 67.696 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle %0,043523 sınırına ulaşmıştır.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 04/11/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,17 TL fiyat aralığından 10000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 04/11/2019 tarihi itibariyle % 1,796 sınırını aşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

CEMAS

Esas Sözleşmenin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuna verdiği yetkiye dayanarak, 237.000.000 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine; artırılan 237.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 237.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına Şirketin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,karar verildiği açıklandı.

·

MERKO

Şirketin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 58.967.161 TL'ye artırılması ve artırılan 4.667.161 TL sermayeyi temsil eden payların, Şirket ortakları Aetna SA. ve Merko Holding Aş.'nin şirketimizden olan toplam 6.608.700 TL alacağına mahsuben, Borsa İstanbul A.Ş'nin düzenlemeleri çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay için 1.416 TL baz fiyatla satış işlemi 30.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

A1 Capital