Piyasadan haberler

ŞİRKET HABERLERİ · AEFES – Şirket'in 01.01.2019 - 30.09.2019 Hesap Dönemine İlişkin Konsolide

ŞİRKET HABERLERİ

·

AEFES

Şirket'in 01.01.2019 - 30.09.2019 Hesap Dönemine İlişkin Konsolide Finansallarına göre, ana ortaklık payları dönem net karı 838,26 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018/9 ana ortaklık payları dönem net zararı 129,14 milyon TL)

·

ASELS

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan Denizgözü Ahtapot-S Elektro-Optik Keşif ve Gözetleme Sisteminin tedariki maksadıyla 54.504.912 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

·

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2019 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolarına göre, 01 Ocak-30 Eylül tarihleri dönem net karı 3,748 milyar TL olarak gerçekleşti. (2018/9 dönem net karı 4,591 milyar TL)

·

IZMDC

Şirket'in 01.01.2019 - 30.09.2019 Hesap Dönemine İlişkin Konsolide Finansallarına göre, ana ortaklık payları dönem net zararı 371,993 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018/9 ana ortaklık payları dönem net zararı 611,097 milyon TL)

·

NUHCM

Burhan Gökberk HİSARCIKLIOĞLU 06.11.2019 - 06.11.2019 tarihinde NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,277988 - 12,277988 TL fiyat aralığından 83.368 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları 06.11.2019 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.

·

ODAS

Şirket'in 1 Ocak-30 Eylül hesap dönemi konsolide finansal tablolarına göre ana ortaklık payları dönem net zararı 60,670 milyon TL. (2018/9 ana ortaklık payları dönem net zararı 271,054 milyon TL

·

PETKM

Şirket'in 1 Ocak - 30 Eylül 2019 konsolide finansal tablolarına göre ana ortaklı payları dönem karı 709,325 milyon TL.(2018/9: 915,434 milyon TL)

·

SOKM

Şirket'in 01.01.2019 - 30.09.2019 Hesap Dönemine İlişkin Konsolide Finansallarına göre, ana ortaklık payları dönem net zararı 150,815 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018/9 ana ortaklık payları dönem net karı 121,537 milyon TL)

·

TAVHL

6 Kasım 2019 tarihinde, TAV Tunus ve Tunus Cumhuriyeti arasında, Monastır ve Enfidha Havalimanlarının işletme imtiyaz hakkını düzenleyen sözleşme şartlarının değişikliğine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır.Bu anlaşma ile, TAV Tunus'un geçmişe ait ve güncel imtiyaz kira oranlarında önemli ölçüde bir indirim sağlandığı ve gelecek yıllara ilişkin imtiyaz kira ödemeleri ile kira borçları yeniden yapılandırıldığı açıklandı.

·

THYAO

Şirket'in 01.01.2019 - 30.09.2019 Hesap Dönemine İlişkin Konsolide Finansallarına göre, ana ortaklık payları dönem net karı 2,587 milyar TL olarak gerçekleşti. (2018/9 ana ortaklık payları dönem net karı 4,083 milyar TL)

·

VESTL

Şirket'in 01.01.2019 - 30.09.2019 Hesap Dönemine İlişkin Konsolide Finansallarına göre, ana ortaklık payları dönem net karı 148,95 milyon TL olarka gerçekleşti. (2018/9 ana ortaklık payları dönem net karı 113,47 milyon TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 05/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,95-4,3 fiyat aralığından 11150 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 05/11/2019 tarihi itibariyle %17,50 sınırına ulaşmıştır.

·

CLEBI

ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG 05.11.2019 - 05.11.2019 tarihinde ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 95,7 - 97 TL fiyat aralığından 19.082 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. sermayesindeki payları 05.11.2019 tarihi itibariyle %89,8851 sınırına ulaşmıştır.

·

GLYHO

Şirketin 05.11.2019 tarihinde, yabancı kurumsal tek bir yatırımcıya (foreign institutional investor), hisse başı 3,72 TL ortalama fiyattan 16.000.000 (şirket sermayesine oranı %4,91) adet GLYHO pay satışı gerçekleştirmiştir. Bu suretle, satış işlemi sonrasında Şirketin sahip olduğu GLYHO hisselerinin şirket sermayesine oranı %13.23'e gerilemiştir.

·

ISGYO

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 06.11.2019 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,97-0,98 TL fiyat aralığından 436.331 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %47,85 sınırına ulaşmıştır.

·

KFEIN

Mehmet Tevfik BAŞKAYA 05.11.2019 tarihinde Kafein Yazılım A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,21-7,29 TL fiyat aralığından 139.000 adet
satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki payları %1,80, oy hakları %1,43 olmuştur.

·

SARKY

Hamit MÜCELLİT 06.11.2019 - 06.11.2019 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,7 - 3,7 TL fiyat aralığından 15.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 06.11.2019 tarihi itibariyle %0,7 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

GOLTS

Şirket 06.11.2019 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Sermayesinin %99,97'sine sahip olduğu Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Anonim Şirketi'nin 25.10.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, ödenmiş sermayesinin 29.000.000 TL'sından ; 325.479,09 TL'sinin iç kaynaklardan (Sermaye düzeltmesi olumlu farkları), 19.674.520,91 TL'sinin ise nakden karşılanmak suretiyle 49.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin kararı uyarınca, sermaye artırımının bedelli kısmına yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle iştirak edilmesi ve yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası arta kalan payların da teklif edilen nominal değerden satın alınmasına karar verildiği, bu suretle iştirak oranı %99,97 olacağı açıklandı..

·

ODAS

Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL artırılarak 600.000.000-TL'sına çıkarılmasına,Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine, Şirketin Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına Yönetimin yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildiği açıklandı.

A1 Capital