Piyasadan haberler

ACP "Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-8906 sayılı yazısı ile; "SkyCity Kat:17 Bağımsız Bölüm:149-150 Merkezefendi / DENİZLİ adresinde,İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.(A1 Capital )

ACP

"Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-8906 sayılı yazısı ile; "SkyCity Kat:17 Bağımsız Bölüm:149-150 Merkezefendi / DENİZLİ adresinde,İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

AKGRT

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketin 01.01.2020- 31 .08.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.08.2020 tarihi itibariyle Genel Toplam 3.097.017.000 TL oldu.

CEOEM

Şirket tarafından, yurtdışına medikal nitril eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, dış ticaret şirketine 2.144.314TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.

CLEBI

24.06.2019 tarihli özel durum açıklamasında bildirildiği üzere, Şirketin Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, 100 milyon Tanzanya Şilini sermayesinde %65 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Celebi Tanzania Aviation Services Limited ("Celebi Tanzanya"), Tanzanya Sivil Havacılık Otoritesi ("TAA") tarafından verilmiş sahip olduğu lisans kapsamında, Tanzanya sivil havacılık mevzuatı gereği, Tanzanya'daki havalimanlarında yer hizmetleri imtiyazı kazanma hakkı elde etmişti.  Bu kapsamda, bağlı ortaklık Celebi Tanzanya, yaptığı başvuru kapsamında, Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 5 (beş) yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir.   Söz konusu imtiyaz sözleşmesi imzalanmış olup 5 (beş) yılın sonunda bir 5 (beş) yıl daha uzatılabilecektir.

DIRIT

Şirket yönetim kurulunun 10.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında, şirket tarafından 24.06.2020 tarihinden savaş kollik'e satılarak elden çıkarılan diri ipilik hissleri Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09l2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden geri alınmıştır.  Eski yönetim tarafından 2019 yılında satılan şirkete ait olan %10 luk Diri İplik AŞ hissesinin iadesi için Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesine yapılan müracaat  neticesinde, düzenlenmiş olan rapor ile şirkete iade edilmesi ve diri ipliğin şirketde tam konsolidasyona tabi olmasının sağlanması düşünülmektedir.

DZGYO

Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirket Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketi  "Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek; Uzun Vadeli Ulusal Notu (TR) A+, Kısa Vadeli Ulusal Notu (TR)  A-2, görünümlerini ise "Negatif" olarak belirlemiştir.

ETILR

Şirketin İstanbul/Haliç Üniversitesi Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirket ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.

FENER

Şirket ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

HDFGS

Şirketin girişim yatırımı olarak iştirak ettiği Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Gelişen işletmeler Pazarı'nda işlem görmekte iken, 08.05.2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Bu çerçevede Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'ne yapılan girişim yatırımı SPK III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (GSYO Tebliği) Md.22/1 – (f) (Halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına  girişim yatırımı) maddesi kapsamına geçmiştir. Söz konusu madde uyarınca yapılacak girişim yatırımlarının ortaklık aktif toplamının azami %25'i ile sınırlandırılmış olup, GSYO Tebliği'nin 22. Maddesi ikinci fıkrası gereği yıl sonu finansal tablolardaki aktif toplama göre uyumun sağlanması gerekmektedir.Bu çerçevede Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin Pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan   3.450.635 adet SEYKM payının işlem gören tipe çevrilmesine ve girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

IHLAS,   IHYAY

Şirket hakkında Habertürk Gazetesinde çıkan haber hakkına KAP'ta yer alan detaylı bildirim

KLNMA

Banka Yönetim Kurulu tarafından bağlı ortaklık Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecinden çıkarılması ve müteakiben "Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi" ne dönüştürülmesine ilişkin kararı, Yönetim Kurulu tarafından 11.09.2020 tarihinde yeniden değerlendirilmiş olup, T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecinden çıkarılarak Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketine dönüştürülmesi yerine; Banka tarafından "Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş." unvanlı yeni bir girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi kurulmasına karar verilmiştir.

KLNMA

Banka Yönetim Kurulu Kararı ile kurulması kararlaştırılan  "Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş."nin kuruluşu BDDK ve SPK onaylarının alınmasını müteakiben gerçekleştirilecektir.

LKMNH

Şirketin daha önce yaptığı açıklamalarda Elazığ Şehir Hastanesinin işletmecisi Rönesans Holding şirketlerinden Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin 01.08.2018 tarihinden itibaren beş yıl süreyle sunulması hususunda anlaşma imzalandığına ilişkin bilgi verilmişti.T.C. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. arasındaki Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Elazığ Şehir Hastanesi sözleşmesi TADİL edilmiştir. Buna göre Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme kapsamından çıkartılmış olup Rehabilitasyon Hizmetleri Bakanlık tarafından sunulacaktır. Rehabilitasyon Hizmetlerinin proje kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Şirket arasında 11.09.2020 tarihinde imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum sözleşmesi konusuz kalmış olup, ilgili sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona ermiştir.Şirketin Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon işinde çalışanlarına ilişkin tüm yükümlülükleri ve sabit kıymet bedelleri Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. tarafından karşılanacak olup, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle şirkete herhangi bir zarar ve yükümlülük doğmayacaktır.

MARTI, MRGYO

Şirket ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarda yer alan kredilerin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.

OTKAR

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin, 11 Haziran 2020 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği ve 18.08.2020 tarihli ÖDA ile ihaleye ilişkin davet mektubunun Şirkete iletilmiş olduğuna dair ihale sonucu bilgisi kamuya açıklanmıştır. Söz konusu ihale ile ilgili iş artışı gerçekleşmiş olup mevcut sözleşmeye yaklaşık  93,7 milyon TL bedelli 34 adet solo tip dizel otobüs ve 26 adet körüklü tip dizel otobüs ile bu araçların 5 yıllık bakımı ilave edilmiştir.Söz konusu iş artışına ilişkin teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

POLHO

Polisan Holding'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Poliport'un 105 yeni tank kurulumu için 359.075.437 TL yatırım harcaması gerçekleştirileceğine dair medyada yer alan haber ve yatırımcı sorularına istinaden yapılan açıklamadır.Söz konusu yatırım tutarı, potansiyel bir kapasite arttırımının çevre etkilerini analiz eden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na dayanmaktadır.Polisan Holding'in 2019 yılı faaliyet raporunda da belirtildiği üzere, Poliport, yatırımlarını tank doluluk oranlarına göre gerçekleştirerek kapasitesini artırmaktadır. 2017 yılında 237.000 m3 olan kapasitesini, 272.000 m3'e çıkararak, 2020 yılı başında devreye alan Poliport, bu raporda yer alan tank kurulumlarına ilişkin yatırım zamanlaması ve ödeme planını henüz netleştirmemiştir.

SARKY

MAKSUT URUN 10/09/2020 - 10/09/2020 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,83 - 4,96 TL fiyat aralığından 128.649 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 10/09/2020 tarihi itibariyle %2,28 sınırına ulaşmıştır

TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP'ta yer almaktadır.

TURGG

Kartal Arazisi İmar Durumu hakkında KAP'ta yer alan bildirim

 

Kaynak A1 Capital 
Hibya Haber Ajansı