Piyasadan haberler

ARCLK Şirket 2020 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 23.10.2020 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.(A1 Capital)

ALARK

Bağlı Ortaklık Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacağı, bu durumun Şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı daha önce kamuya duyurulmuştu.  Söz konusu santralin kapatılarak ekipmanlarının satışı amacıyla, elektrik üretim lisansının iptal edilmesi talebiyle EPDK' ya başvurulmasına karar verilmiştir. 05.11.2018 tarihinden beri ekonomik sebeplerle elektrik üretimi durdurulmuş olan bu santralin kapatılmasının Şirketin faaliyet sonuçları üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

ANHYT

Şirketin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.327.010.115,35.-TL, hayat dışı 875.503,78.-TL olmak üzere toplam 1.327.885.619,13.-TL olarak gerçekleşmiştir.

ARCLK

Şirket 2020 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 23.10.2020 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.

ASUZU

Şirket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına 15 Ekim 2020 tarihinde teklif vermiş olup; teklifin en iyi teklif olduğu şirkete bildirilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   KONTR

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin (Şirket) 7.250.000 TL nominal değerli paylarının Borsa dışında halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 36.25 0.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 7.250.000 TL nominal değerli paylar 19/10/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da  6,90 TL/pay baz fiyat, " KONTR.E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

BRKO

Borsa İstanbul Tarafından Yapılan Açıklamanın Kamuoyunda Farklı Yayılmaya Çalışıldığı Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

BRSAN

Şirket'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SerPK.'nın 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketin bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme"),Şirket, devrolacak Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme işlemi neticesinde Şirketde sermaye artırımı yapılmayacağından, Birleşme'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,Kolaylaştırılmış" usulde yapılacak birleşme işlemi'nde, SerPK.'nın 24'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) hükümlerine göre; herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine,  Birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru kapsamında, Birleşme İşlemi'ne taraf Şirketler'in SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına, Birleşme Sözleşmesi'ne ve diğer ilgili evraka atacakları müşterek imzaları ile Semih Abidin ÖZMEN ile Erkan Muharrem KAFADAR'ın Şirket'i temsile yetkili kılınmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Birleşme işlemine ilişkin onay alınmak üzere 14.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

ESCOM

Erken aşama Türk teknoloji girişimlerinin büyümesi, ihracat gerçekleştirmesi ve global pazarlara açılması konusunda yatırım gerçekleştiren ‘'Geometry Venture Development'' markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne %,6 hisse karşılığında $10.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.  Bugüne kadar dört teknoloji girişimine yatırımı bulunan Geometry Venture Development, erken aşama teknoloji girişimlerine sağladığı sermaye desteği, bilgi ve erişim gücüyle ülkemizden yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren geleceğin Turcorn şirketleri ile portföyünü geliştireceğine ve kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.

GEDZA

Yatırım teşvik belgesi harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projesi için Gediz Belediyesi'ne yapmış olduğu başvuru sonucu, 12.10.2020 tarih ve 2020072 ruhsat nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup 2147 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır.Yapı ruhsatımız 15.10.2020 tarihi itibariyleşirkete ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalar başlamıştır.

KARSN

Şirket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu, 15.10.2020 tarihli 3 bölümden oluşan ihalenin  2 bölümüne katılmaya karar vermiş olup, bu çerçevede 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı Otobüs ihalesi ile 2 adet dizel yakıtlı uzun yol otobüsü (7,7 – 10 metre) ihalesine teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. CNG yakıtlı otobüslerin 5 yıl ve dizel yakıtlı otobüslerin ise 2 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye en iyi ikinci teklif Şirket tarafından verilmiştir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun 2.600 m2'lik depolama alanı "Alışan Lojistik A.Ş."ye 15/10/2020 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 3.900.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

SNGYO

Şirket aktifinde yer alan ve ekspertiz değeri 17.564.850 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 ada, 1 parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün ilgili mevzuat uyarınca mahkemece atanan bilirkişi tarafından takdir edilen 17.955.180 TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.' ne ayni sermaye olarak devredilmesine, böylece Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin halihazırda 500.000 TL olan sermayesinin 18.455.180 TL'ye yükselmesi neticesinde artırılan 17.955.180 TL tutarlı paylarına sahip olunmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.İlgili işlem 15/10/2020 tarihinde Ticaret Sicil tarafından tescil edilmiştir.

SRVGY

Şirketin, 2016 yılında İstanbul Beylikdüzü' nde inşaatına başlamış olduğu, İşmodern Ambarlı projesinde 2020 Yılında yapılmış olan ön satış tutarı 57.759.000,00 TL' sına ulaşmıştır. Böylece, bugüne kadar projeden elde edilen ön satış hasılatı toplam 159.297.000,00 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.Projede 1. Etap inşaatının tamamlanmasıyla beraber teslimlere başlanmış olup, 1. Etap teslimlerinin bu yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

TSKB

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den 15/10/2021 vadeli 6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli olarak 11.000.000 Euro tutarında işletme kredisi kullanılmıştır.

TSPOR

15.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı