Piyasadan Haberler

ŞİRKET HABERLERİ · AKSUE – Ankara 7. İdare Mahkemesi 2015/110 E. Sayılı Dosyaya ait Karar Hk.- şirket

ŞİRKET HABERLERİ

·

AKSUE

Ankara 7. İdare Mahkemesi 2015/110 E. Sayılı Dosyaya ait Karar Hk.- şirket ÇAYKÖY HES için ödenen Sistem Kullanım Bedelinin, maliyet olmaktan çıktığını açıklamıştır.

·

ANHYT

Şirketin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 676.953.926,95.-TL, hayat dışı 963.214,68.-TL olmak üzere toplam 677.917.141,63.-TL olarak gerçekleşmiştir.

·

ANSGR

Şirket'in 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi genel toplam 4.635.820.096 olarak açıklandı.

·

BANVT

Şirkette Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapan Tolga Gündüz, BRF DDP Ticari Yönetici Direktörü pozisyonunda çalışmaya başlayan Genel Müdür Fadi Felfeli'nin yerine 16 Ekim 2019 tarihi itibarıyla, Genel Müdür (CEO) olarak atandığı ve Tolga Gündüz, yeni bir atama yapılana kadar Şirkette Mali İşler Direktörü görevini de devam ettireceği açıklanmıştır.

·

CELHA

Yönetim Kurulumuz'un 16 Ekim 2019 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında; Selim Baybaş'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Abdurrahman Serdar Seylam'ın atanmasına karar verilmiştir.

·

EDIP

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDIP.E payları 17/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 31/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

·

ENJSA

31 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sayın Hüseyin Yusuf Ziya ERDEM Enerjisa Enerji A.Ş. CEO görevinden ayrılacağı ve 1 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Enerjisa Enerji Dağıtım İş Birimi Başkanı Sayın Murat PINAR'ın Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.

·

FONET

Nijer Niamey'de bulunan Nijer Türkiye Dostluk Hastanesi ile "24 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" sözleşmesi 134.400 USD bedelle 16/10/2019 tarihinde imzalandığı açıklanmıştır.

·

GOLTS

07.10.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 2. fırınımız, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işleri tamamlanarak faaliyete geçtiği açıklanmıştır.

·

HALKB

ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölge Savcılığı'nın Banka Hakkında Düzenlediği İddianame; Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Banka üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görüldüğü ve söz konusu iddialara ilişkin Bankanın masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.

·

IDGYO

Şirketin portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 13-14-26-27 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin, 16.10.2019 tarihi itibarı ile 3.000.000 TL (KDV dahil) bedel ile peşin olarak satışı yapıldığı açıklandı..

·

METRO

Metro Holding 2019/09 dönemi için 28.900.611 TL net kar açıkladı, gelen yılın ilk 9 ayında Şirket -83.003.243 TL zarar açıklamıştı.

·

PSDTC

ŞirketTE 02.03.2015 tarihinden beri Yönetim Kurulu Murahhas Azası ve Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Tanju Asım Uğurlu 31.10.2019 tarihi itibariyle sürdürmekte olduğu görevlerden ayrılacağı KAP'ta açıklanmıştır.

·

RALYH

Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınaraka şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve birim payların değerinin 1 Kuruş yerine 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirket Sermayesi'' başlıklı 6. maddesi değiştirilerek tescil edildildiği KAP'ta açıklanmıştır.

·

RAYSG

Şirketin 2019 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 823.278.632 .-TL olarak açıklandı.

·

SNKRN

2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.10.2019 Çarşamba günü saat:10:00 itibariyle Şirket merkezinde gerçekleştirildi.

·

VAKBN

Banka, yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında; gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dâhil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle 417 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl ödemesiz dönem dâhil toplam 7 yıl vadeli seküritizasyon finansmanı temin edildiği açıklandı

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

DESA

Melih ÇELET 15.10.2019 - 15.10.2019 tarihinde DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,28 - 2,28 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 15.10.2019 tarihi itibariyle %18,3369 sınırına ulaşmıştır.

·

CCOLA

OZGORKEY HOLDING A.S. 16.10.2019 Tarihinde Coca Cola lçecek A.S. paylan ile ilgili olarak 29,07 TL fiyat aralığından 25.000
toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Coca Cola lçecek A.S, sermayesindeki paylan 16.10.2019 tarihi itibari ile % 1,94 sınırına düşmüştür.

·

CELHA

Yönetim Kurulumuz'un 16 Ekim 2019 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında; Selim Baybaş'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Abdurrahman Serdar Seylam'ın atanmasına karar verilmiştir.

·

HUBVC

M.V. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.10.2019 - 15.10.2019 tarihinde HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili
olarak 5,5 - 5,53 TL fiyat aralığından 18.000 TL toplam
nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 15.10.2019 tarihi itibariyle
%37,5 sınırına ulaşmıştır.

·

HUBVC

NETMARBLE EMEA 15.10.2019 tarihinde HUB GiRiŞiM SERMAYESi YATIRIM ORTAKLIGI A.$. paylan ile ilgili olarak 5,50-5,52 TL fiyat aralığından 18.000 TL toplam nominal tutarll satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB GiRi$IM SERMAYESi YATIRIM ORTAKLIGI A.$. sermayesindeki payları 15.10.2019 tarihi itibariyle % 1,89'e düşmüştür.

·

HUBVC

Gedik Yatırım Holding 5,50-5,69 fiyat aralığından 52.000 adet alım işlemi gerçekleştirdi, işlem sonunda payı %12,18 sınıraına ulaştığını bildirdi.

·

KERVN

18.10.2019 tarihinde yapılması planlanan 2017 ve 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının iptal edilmesine ve ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

·

KERVN

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin, 2019 III.Geçici Vergi Dönemine ait Vergi Dairesine sunulan Solo Gelir Tablosuna göre Faaliyet Karı bir önceki yıla oranla % 19,52 artarak 24.436.034,18 TL. olmuştur. 2018 yılının aynı döneminde 104.223.750,39 TL. olan Satış Gelirleri bir önceki yıla oranla % 25,18 artış göstererek 130.469.608,44 TL. olarak gerçekleşmiştir.

·

KRDMB

ÇAĞ ÇELİK 15.10.2019 - 15.10.2019 tarihinde KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
payları ile ilgili olarak 2,02 - 2,03 TL fiyat aralığından 65.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 15.10.2019 tarihi itibariyle %0,043332 sınırına ulaşmıştır.

·

NTHOL

Şirket 1,60-1,62 fiyat aralığında 100.000 adet geri alım gerçekleştirmiş ve sermayedeki payı %35'e ulaşmıştır.

·

SARKY

Hamit MÜCELLİT 16.10.2019 - 16.10.2019 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
payları ile ilgili olarak 3,53 - 3,54 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 16.10.2019 tarihi itibariyle %0,68 sınırına ulaşmıştır.

·

SARKY

Hayrettin ÇAYCI 16.10.2019 - 16.10.2019 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
payları ile ilgili olarak 3,5 - 3,54 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 16.10.2019 tarihi itibariyle %9,36 sınırına ulaşmıştır.

·

SISE

İşbankası Şişe Cam hisselerinde 4,12-4,17 fiyat aralığında 1.000.000 adet alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

·

VERUS

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. 15.10.2019 tarihinde Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,17 TL fiyattan 2.500 TL toplam nominal
tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusa Holding A.Ş. sermayesindeki payları 15.10.2019 tarihi itibariyle %63,53 sınırına ulaşmıştır.

·

SODA

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 16 Ekim 2019 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,71-5,73 TL fiyat aralığından 1.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları %61,96 sınırına ulaşmıştır.

A1 Capital