Piyasadan haberler

DIRIT Şirket iştiraki Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San.Ve Tic. Ltd. Şti. Tüpraş Aliağa rafinerisinin onarım tadilat hizmet alım ve yapım işlerinin  yüklenici firması olan TS OTOMASYON BİLİŞM  ELEKTRİK LTD.ŞTİ. ile 150.000,00 TL'lik tedarikçi sözleşmesi imzalamıştır.

ALYAG, ETILR
Şirket, sermayesinin % 16,19 oranına sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesini 12.352.370 TL'den %223,82 oranında 27.647.630 TL artırarak 40.000.000 TL'sına çıkarması ile ilgili yapmayı planladığı bedelli sermaye artırımında (B) grubu 2.000.000 Adet, 2.000.000 TL nominal değerindeki paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının tanınan yasal süre içerisinde tamamının kullanılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Aynı zamanda bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu 25.06.2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar; Şirket, sermayesinin % 22,77 oranına sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar  San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesini 12.352.370 TL'den %223,82 oranında 27.647.630 TL artırarak  40.000.000 TL'sına çıkarması ile ilgili yapmayı planladığı bedelli sermaye artırımında toplam  659.750 adet, 659.750 TL nominal değerindeki (A) grubu imtiyazlı paylarımızla ilgili yeni pay  alma haklarının tamamının ve toplam 2.152.750 adet, 2.152.750 TL nominal değerindeki (B)   grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının ise kısmen olmak üzere tanınan yasal süre  içerisinde kullanılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.

ARDYZ
FOLLOWINO - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin yurt içi ve yurt dışı satışı ve iş geliştirmesi için yapılan stratejik iş ortaklığı görüşmeleri sonucunda; Şirketin, FOLLOWINO Projesinin Türkiye ve Uluslararası alanda olmak üzere satış ve iş geliştirmesini yaygınlaştırmak amacı ile Uluslararası alanda Denetim ve Teknik Kontrol Hizmetleri yürüten TÜV AUSTRIA CERT GMBH bünyesinde bulunan TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM ve GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile stratejik iş ortaklığı sözleşmesini 25/06/2020 tarihinde imzalamıştır. Aynı zamanda Followino Projesi Yazılım ve Donanımları, TÜV AUSTRIA TURK tarafından denetlenerek, Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilmiş ve TÜV AUSTRIA TURK V-Safe Sertifikasyon Programı kapsamına dâhil edilmiştir. İlerleyen süreçte yapılacak diğer stratejik iş ortaklıkları ve sözleşmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.
DAGI Şirket, kendi bünyesinde ve fason olarak  yapılan üretim miktarını azaltarak,  hazır ürün tedariğine  ağırlık vermeye başlamıştır.
DERAS
2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 230.000 TL değerle Selçuk TOPÇU 'ya satılmıştır. Oluşan 130.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 15.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.
DIRIT
Şirket iştiraki Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San.Ve Tic. Ltd. Şti. Tüpraş Aliağa rafinerisinin onarım tadilat hizmet alım ve yapım işlerinin  yüklenici firması olan TS OTOMASYON BİLİŞM  ELEKTRİK LTD.ŞTİ. ile 150.000,00 TL'lik tedarikçi sözleşmesi imzalamıştır.
GENTS
Rekabet Kurulunca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 07.07.2020 tarihinde yapılacak olan sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulunun 23.06.2020 tarihli toplantısında Covid-19 önlemleri gözetilerek toplantı tarihinin Eylül ayı başında yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verildiği şirkete tebliğ edilmiştir.
GLYHO
Şirketin bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ("İstanbul Portföy") ile birleşmesi yönünde İstanbul Portföy hissedarları ile mutabakata varılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan birleşme işlemine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmış, bunun akabinde 24.06.2020 tarihinde ilgili işleme ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin başvurusu yapılmıştır. Birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısının ilgili tüm izinlerin alınması akabinde 29 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
GOODY
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli kararıyla; 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; Şirketin Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Hubert Georges Yves Millasseau'nun görev değişikliği nedeniyle boşalan Mali İşler Direktörlüğüne Finansal Kontrolör Burcu Güvenç Demiryontar'ın atanmasına karar verilmiştir.
HUBVC
17.06.2020 tarihli KAP açıklamasında; Şirketin sermayesinin %5,33'ne sahip olduğu, iştiraki The Meditation Company GMBH'nin yeni bir yatırım alma hususunda görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı.İştiraki toplam 60 Milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden 15 Milyon ABD Doları yatırım için taraflarla 25.06.2020 tarihinde anlaşmaya varmıştır. Tescil işlemlerinin tamamlanması için gereken işlemlere başlanmıştır.
ISGSY
Bağlı ortaklık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ("Toksöz")'nin 28/02/2017 ve 07/04/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının iptali hususunda 23/03/2018 tarihinde Şirketce yapılmış olan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş bulunan Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/372 Esas ve 2018/296 Karar sayılı 22/03/2018 tarihli kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 2018/1134 Esas ve 2020/547 Karar sayılı kararı ile temyiz yolu açık olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiş, istinaf süreci Toksöz lehine sonuçlanmıştır. Karar henüz kesinleşmemiş olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
ISGSY
Bağlı ortaklık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin 25.12.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sermaye azaltımı ve eşzamanlı sermaye artırımı kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/200 dosya numarası ile dava açılmış olup, duruşma günü 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir. Dava sürecinde önemli gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
ISGSY
17 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde, iştiraki Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'de bahsi geçen Devir İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun izni 25 Haziran 2020 tarihli toplantı ve 20-31/394-177 sayılı kararı ile verilmiş olup, ilgili kısa karar bildirimi 25 Haziran 2020 tarihinde e-posta yolu ile Çetin Yılmaz'ın avukatına tebliğ edilmiştir. Söz konusu Devir İşlemi'nin gerçekleşmesi, 17 Haziran 2020 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") ile Çetin Yılmaz arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi ve Şirket ile ortaklar arasında 17 Haziran 2020 tarihinde imzalanan Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin diğer şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır.
KCHOL
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından Şirketin uzun vadeli kredi notunu "B1", görünümünü negatif olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır.
ODAS
Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik 23.12.2019 tarihli açıklamaya müteakip olarak Danıştay Altıncı Dairesi tarafından Kütahya İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 2009/7 Genelgesi kapsamında sadece mahkemenin eksik gördüğü hususlara dikkat edilerek yeniden çed raporu hazırlanarak bakanlığa sunulacaktır. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme 1.İDK toplantı yapılması ve nihai kararın verilmesi süreçlerinden oluşacaktır.
ORGE
Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nden, Acil Kaçış Şaftı Genel Elektrik İşleri'ne yönelik 69.666,54 EUR+KDV ve 304.194,45 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır.  Böylece Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 6.112.061,61 EUR+KDV ve 3.054.743,77 TL+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin 45 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
RYGYO
Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 27/06/2020-12/07/2020 tarihleri arasında 1.000 m2'lik depolama alanı, 13/07/2020-27/07/2020 tarihleri arasında 2.000 m2'lik depolama alanı "Entaş İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye 1 aylığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 ayda 30.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
RYGYO
Şirket portföyünde bulunan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1850 Parsel üzerindeki 25.053,36 m2 arsa üzerinde bulunan 33.424,36 m2 deponun 16.600 m2'lik depolama alanı "DAB Teknoloji ve Lojistik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti."ye 1 Ağustos tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 30.500.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
SKTAS
Şirketin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 10.06.2020 tarihinde başlayıp 24.06.2020 tarihinde sona ermiştir. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 112.257,17 TL olup, kalan paylar 29.06.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
YKGYO
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirkete karşı 2011/678 esas sayılı dosya (yeni 2019/304 esas sayılı dosya) üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak; en son 23.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 23.06.2020 tarihinde yapılan duruşmada Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Şirket lehine davanın reddine karar vermiş olduğu, karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolunun açık bırakıldığı açıklanmıştır.  T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin söz konusu gerekçeli kararı, 25.06.2020 tarihinde elektronik tebligat ile şirkete tebliğ edilmiştir.
YKSLN
Şirketin 02.01.2017 tarihinde faaliyete geçirmiş olduğu İstanbul ili Ümraniye ilçesi Dudullu semtindeki DES Sanayi sitesinde yer alan temsilci ofisini 01.07.2020 tarihi itibariyle "Temsilci Ofisten" "Ticari Şubeye" çevirme kararı almıştır. Bu kapsamda bugüne kadar temsilci ofisi olarak faaliyet gösteren ilgili birimi şubeye geçiş yaparak satış, pazarlama ve satınalma alanında daha kapsamlı şekilde faaliyetini sürdürecektir. Şirketin İstanbul Anadolu Yakası, Sakarya ve Kocaeli bölgeleri başta olmak üzere yurtiçinde bazı hedef sektörlere ve hedef bölgelere yapmakta olduğu çelik satışını daha verimli bir şekilde yöneterek artırmak adına bu karar alınmıştır. İlgili işlemlerin yapılması amacıyla 25.06.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alarak Ticaret Sicil işlemleri için başvuru işlemleri başlatılmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

BURVA
Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 24.06.2020 tarihi itibariyle %12,08'e ulaşmıştır.
ERSU
AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2020 - 24.06.2020 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,48 - 4,52 TL fiyat aralığından 452.608 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24.06.2020 tarihi itibariyle %3,21 sınırına ulaşmıştır.
IDGYO
08.06.2020 tarihli KAP açıklaması ile Mustafa Ekşi, Eyüp Ekşi ve Mehmet Akif Ekşi tarafından diğer ortaklara ait payları satın almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvuru, birlikte hareket ettikleri şirketin yönetim kurulu başkanı ve hakim ortaklardan İbrahim Ekşi de dahil edilerek SPK'ya revize başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuruda payların satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu ilk tarih olan 06.02.2020'den önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 2,9427 TL'den 2,9592 TL'ye revize edilmiş ve bu doğrultuda pay alım teklifi fiyatında güncelleme yapılmıştır.IDGYO'nun diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya 25.06.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.
KRDMA, KRDMD
YOLBULANLAR NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2020. tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,23-3,48 TL fiyat aralığından 1.600.000TL toplam nominal tutarlı Kardemir (A) alış 3,01 TL fiyattan 1500.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 24.06.2020 tarihi itibariyle % 1,60 sınırına ulaşmıştır.
KRDMD
YOLBULAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.06.2020 tarihinde Kardemir A.S. payları ile ilgili olarak 3,01 TL fiyattan 500.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) alıs islemi gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte Kardemir A.S. sermayesindeki payları 24.06.2020 tarihi itibariyle %3,86 sınırına ulasmıstır
PEKGY
Şirket ortaklarından Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler KAP'ta paylaşılmıştır.
SKBNK
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 24.06.2020 - 24.06.2020 tarihinde ŞEKERBANK T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,4 - 1,41 TL fiyat aralığından 1.089.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKERBANK T.A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24.06.2020 tarihi itibariyle %35,35 sınırına ulaşmıştır.
SKBNK
Bankaca  25.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgiler KAP'ta paylaşılmıştır. İşlem tarihi 25.06.2020, İşleme konu payların nominal tutarı 3.000.000 TL ve işlem fiyatı 1,39 TL dir. İşlem sonucunda gerçekleşen kayıp 630.000 TL dir.
SMART
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET  25.06.2020 tarihinde Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) payları ile ilgili olarak 8,05-8,73 TL fiyat aralığından 4.885.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin, Smartiks Yazılım A.Ş. sermayesindeki payları 25.06.2020 tarihi itibariyle %18,68; oy hakkı %33,80 sınırına düşmüştür.
 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
SANEL
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan Hisse Senetleri İhraç Primlerinden karşılanmak suretiyle 13.225.000,00 TL'den 18.255.333 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 5.030.000,00-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36 / 738 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni KAP'ta PDF olarak yer almaktadır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.06.2020 olarak belirlendi.
SARKY
Şirket esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 300.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 50 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 200.000.000,-TL‘den 300.000.000,-TL'ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin 1.934.965,- TL'si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,- TL'sinin  Olağanüstü Yedekler hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 13. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama yazılı paylar 10. Tertip olarak çıkartılmasına, % 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortakların sahibi oldukları hisseleri oranında yeni  payların bedelsiz olarak verilmesine, Sermaye artırım tarihinin, Sermaye  Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi   içinde açıklanmasına,Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde   yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan  edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı