QNB Finansbank'a kesilen ceza

QNB Finansbank A.Ş, Ticaret Bakanlığı'nın cezasına ilişkin bildirim yaptı.

QNB Finansbank A.Ş, Ticaret Bakanlığı'nın cezasına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Ticaret Bakanlığı) ile İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne karşı bankamıza kesilen 43.568.630 TL idari para cezasının ve bu cezaya dayanak yapılan raporun iptali talebi ile açtığımız davanın ilk derece ve istinaf incelemesinde lehimize sonuçlandığı, Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde ise idare tarafından düzenlenen inceleme raporunun hukuka uygun olduğu gerekçesiyle kararın bankamız aleyhine bozulduğu, dosya ile ilgili bölge idare mahkemesi nezdinde yapılan yeni inceleme neticesinde ise temyiz yolu açık olmak üzere bankamız tarafından açılan davanın reddine karar verildiği duyurulmuştur. Gelinen aşamada yargılama sürecinin sonunda, söz konusu dava bankamız aleyhine kesinleşmiş olup ilgili tutar idareye ödenerek dosya kapatılmıştır.''


Hibya Haber Ajansı