Resmi Gazete Başlıkları - 8 Aralık 2019

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/22)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/23)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/24)


Hibya Haber Ajansı