Sarkuysan Elektrolitik'te bedelsiz sermaye artırımı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımına gidildi.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımına gidildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin 25.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, esas sözleşmenin 6. madde hükmü kapsamında, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin yüzde 50 oranında 100.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000 TL'lik sermayenin 1.934.965 TL'si birleşme primi hesabından, 98.065.035 TL'sinin olağanüstü yedekler hesabından olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına, artırım karşılığında 100.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995 TL'lik B grubu hamiline paylar 13. tertip olarak ve 500 adet 5, TL'lik A grubu nama yazılı paylar 10. tertip olarak çıkartılmasına, yüzde 50 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine, sermaye artırım tarihinin, Sermaye  Piyasası Kurulu'ndan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanmasına, artırımın sermaye piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan  edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı