Sasa'da kar payı dağıtımı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platfırmu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL konsolide net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim kurulumuzun 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında, kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere net dönem karından esas sözleşmemizin 31. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 15.433.632,57 TL genel kanuni yedek akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 296.894.367,43 TL net dağıtılabilir dönem karının 6.754.367,43 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının birinci kar payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise yasal kayıtlarımızda yer alan 388.853.661,28 TL net dönem karından 80.181.009,84 TL'lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.433.632,57 TL genel kanuni yedek akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 293.379.018,87 TL net dağıtılabilir dönem karının 3.379.018,87 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının birinci kar payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, mevcut 830.000.000 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kar payı dağıtılmasına, bu hususun olağan genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı