Senkron, kar dağıtımı yapmayacak

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş, kar dağıtmayacak.

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş, kar dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergi öncesi 38.113.484 TL Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 47.095.645 TL net kar elde edilmiştir. Ancak, şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemi karı dağıtılabilir karının dağıtılmamasına ve geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.''
 

Hibya Haber Ajansı