Şirket haberleri

ŞİRKET

ŞİRKET HABERLERİ

·

ANHYT

Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.229.029.128,05.-TL, hayat dışı 1.052.250,86.-TL olmak üzere toplam 1.230.081.378,91.-TL olarak gerçekleşmiştir.

·

ARCLK

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

ARENA

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi sayın Ramkumar Balakrishnan'ın 17 Ocak 2020 tarihi itibariyle istifasının kabulüne, Ramkumar Balakrishnan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hindistan Cumhuriyeti Vatandaşı Ashok Veeraragavan'ın Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu kararda yer alan hususların gerçekleştirilecek ilk genel kurulda onaya sunulmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

·

AYGAZ

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde,Türk Metal Sendikası tarafından tüp imalatı yapan Gebze İşletmemiz için, grev uygulama tarihi daha sonra belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

BFREN

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından işyeri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktı

·

CELHA

Şirket'in üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından işyeri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirket'e bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

CEMTS

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde,Türk Metal Sendikası tarafından uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

DIRIT

Şirketin geçmiş yıllar itibari ile oluşmuş olan zararlar ve şirketin içinde bulunduğu borçlardan dolayı, yönetim kurulu şirketin normal faaliyetlerine dönebilmesi için almış olduğu bir takım kararlar doğrultusunda, şirketin kaybedilmiş olan özkaynak sorunun acil olarak giderilmesi ve şirket adına ortakların veya diğer 3 kişilerin tarafından şirkete nakdi sermaye avansı koyulması ve şirketin aynı zamanda acil önem arz eden borçlar karşılığı bir takım varlıkların elden çıkarılması için şirket adına tüm görüşmelerin ve sözleşmelerin yapılması için Yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir tam yetkili kılınmıştır.

·

DITAS

Şirket'in üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından işyeri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirket'e bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

EGEEN

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, tüm üye işyerlerinde grev kararı alınmış, Türk Metal Sendikası tarafından, Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerleri için uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, Grev Kararı alındığı Şirkete bildirilmiştir.Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

·

FROTO

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirkete bildirilmiştir.Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

ISGSY

25.12.2019 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim Sermayesi" veya "Şirket") tarafından "Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ve Arttırım Kararı" başlığı ile yapılan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği gibi, İş Girişim Sermayesi 'nin pay sahibi olduğu Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş ("Toksöz Spor")'de gerçekleştirilecek sermaye artırımında sermayenin 37.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 37.550.000 TL'ye yükseltilmesinde, İş Girişim Sermayesi tarafından nakden karşılanmak üzere 30.000.000 TL'ye kadar katılmaya karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirket 17.01.2020 tarihinde 30.000.000 TL taahhüt ederek ilgili tutarın %25 ‘lik kısmı olan 7.500.000 TL'yi nakden ödemiştir. Bununla birlikte diğer Toksöz Spor ortakları tarafından ilgili sermaye artırımına ilişkin tüm rüçhan haklarının kullanılıp kullanılmayacağı konusu henüz netleşmediğinden tüm işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli açıklamalar yapılacaktır.

·

IZMDC

Türk Metal Sendikası tarafından; üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 07.10.2019 tarihinde başlayan ve 04.12.2019 tarihinde arabuluculuk sürecine girilen grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında uygulama tarihi daha sonra belirlenmek üzere grev kararı alınmıştır. Devam eden sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

·

KARSN

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

KENT

Gebze'de bulunan Fabrika işyerine ilişkin Toplu İş Sözleşmesi'nin, 31.12.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle başlatılan yetki prosedürü sonucunda, Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisinin Bakanlıkça; Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası'na ("TEKGIDA-İŞ") verilmesi üzerine, Taraflar, 16.01.2020 tarihinde Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Merkezinde bir araya gelmiş bulunmaktadırlar. Tek Gıda İş -Sendikası ,Toplu İş Sözleşmesi teklifini İşveren tarafa ver-dikten sonra TEKGIDA-İŞ Sendikası teklifinin görüşülmesi ve İşveren tarafının karşı teklif verilebilmesi amacıyla, müteakip toplantının 07.02.2020 günü saat 11:00'da yapılmasına karar verilmiştir.

·

KRSAN

Şirket genel kurulu 17.02.2020 tarihinde toplanarak, 2018 yılında zarar oluşması sebebi ile, Yönetim Kurulu kar payı dağıtılmaması yönündeki 04.04.2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararını oy birliği ile onaylanmıştır.

·

METRO

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan S.20062557 sayılı (1.800ha) IV.grup arama sahasına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verilmiştir.

·

OTKAR

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından, tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere, Grev Kararı alındığı Şirkete bildirilmiştir.Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

PAPIL

Yurtdışında Bağlı Ortaklık Kurulması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

SASA

Şirket ile Petrol-İş Sendikası arasında 13.11.2019 tarihinde başlayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, yasal süreç içerisinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle, Petrol-İş Sendikası, 6356 sayılı yasanın 50. Maddesine istinaden, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurarak Resmi Arabulucu tayin edilmesini istemiştir. Yapılan görüşmede taraflar Resmi Arabulucu tayin edilmesi hususunda anlaşmaya varmıştır.

·

TOASO

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

TTRAK

Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

·

YKSLN

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.6. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) da paylaşılmıştır.

·

YUNSA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimi Lideri olarak Nihal Turgut atanmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 15/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,08-4,11 fiyat aralığından 253954 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 15/01/2020 tarihi itibariyle %11,19 sınırına ulaşmıştır.

·

MPARK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders Plc. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta açıklanmıştır.

·

MSGYO

Avram SEVİNTİ 16.01.2020 tarihinde Mistral GYO sermayesindeki payları ile ilgili olarak 1,94-1,95 TL fiyat aralığından satış yaptım.Satış sonrası şirket sermayesindeki payı % 0,9967'e inmiştir.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

ALKIM

Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşmenin Madde 6 Şirketin Sermayesi ve Madde 7 Hisse Nevileri maddelerinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Ocak 2020 tarihinde müracaat edilmiştir.

·

AKSA

Yönetim Kurulu 17.10.2019 tarihli kararı uyarınca, sermaye düzeltme farkları ve paylara ilişkin primler hesaplarından ilave edilmesi kararlaştırılan 185.000.000.-TL'nın şirket çıkarılmış sermayesine eklenmesi sonucu şirketin çıkarılmış sermayesinin 370.000.000.-TL olmasına karar verilmiş olmasına karşılık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2020 tarih, 29833736-105.01.01.01-E.497 sayılı ve şirkete ulaşan yazısına istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu, yasal defterlerde yer alan bazı fonların sermayeye ilave edilmemesi gerektiği görüşü ile, şirketin çıkarılmış sermayesinin 323.750.000 TL olmasına onay vermiştir.

·

IZTAR

Şirketin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 7.397.250 TL artışla 14.794.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 6/94 sayılı toplantısında onaylanmıştır

·

ODAS

Şirketin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL artırılarak 600.000.000-TL'sına çıkarılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 16.01.2020 tarihinde onaylanmış ve şirkete tebliğ edilmiştir.

·

SAMAT

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16/12/2019 tarihinde bedelli sermaye artırımı kararı yıl sonu mali tablo hazırlama dönemi dikkate alınarak şu aşamada geri çekilmiştir.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı