Şirket haberleri

Bayrak EBT Taban Sanayi’ nin 5.2500.000 adet payının pay başına 3,28 TL fiyatla halka arzına SPK tarafından onay verildi

AKBNK  40 gün vadeli 44,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

 30 milyar TL’ye kadar borçlanma ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

 ALYAG – Şirket tarafından madencilik faaliyetlerinin başlanması amacıyla Tekirdağ’daki Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi için sözleşme imzalandığı, faaliyetlerinin en geç Temmuz ayında başlamasının beklendiği açıklandı.

DENGE – Ak Faktoring’in Tayyar Raci Şaşmaz ve Mustafa Uğur Bayraktar arasındaki pay devrine karşılık açtığı davanın 22 Eylül’e ertelendiği açıklandı.

DAGI & GLMBD – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

 DARDL – Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda faaliyet gösteren bir şirket ile şirketin paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı açıklandı.

DESA – Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan başvuru İş – Kur tarafından onaylandı.

 DITAS – Rusya'da faaliyet gösteren şirketin bağlı ortaklığı D Stroy şirketinin tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verildi.

 ERBOS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 40 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi.

GLYHO – 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

GYHOL – Novel Scala’nın Genel Kurulunda alınan sermaye artırım kararı sonucunda, artırılan 50.000 TL sermayeye, 50.000 TL nominal 445.000 TL emisyon primi ödenerek iştirak edinilmesine karar verildi.

 Novel Scala’ya büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 340.000 borç verilmesine karar verildi.

 ICBCT – Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.

 ISCTR – 367 gün vadeli 207,5 milyon Dolar ve 539 milyon Euro’luk sendikasyon kredisi alınırken, faiz maliyeti Dolar kısmı için Libor + %2,25 ve Euro kısmı için ise Euribor + %2,00 olarak açıklandı.

 KRDMA & KRDMB & KRDMD – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun ve Kısa Kısa Vadeli Ulusal Notuları teyit edildi.

 KLMSN – Şirket sermayesinin %61,01’ini temsil eden Şenocak Holding’in sermayesinin %71’ini oluşturan payların Rome Investment (RIM) tarafından devralınması sonrasında RIM tarafından gerçekleştirilen çağrıya ilişkin SPK kararının,  Ankara İdare Mahkemesi kararı ile iptaline karar verildiğinden, mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi kapsamında Pay alım teklifinin gerçekleştiği fiyat olan 5,4039 TL ile 26.12.2007 tarihinden geriye doğru üç aylık dönemde Şirket paylarında Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 6,5645 TL arasındaki farkın, RIM tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen pay alım teklifinden yararlananlardan başvuracak kişilere RIM tarafından ödenmesine karar verildi.

 NTHOL – Şirketin Karadağ’daki grup şirketi Net Montenegro’nun işlettiği 2 adet casinonun coronavirüs normalleşme kararları kapsamında açıldığı belirtildi.

 OYLUM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 120 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 QNBFB – Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.

 PRKME – Şirket paylarının geri alınması programı kapsamında geri alınacak paylar için 26,2 milyon TL kaynak ayrılması kararı Genel Kurul’da onaylandı.

 RALYH – Borsa tarafından şirket paylarına 19 Haziran’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.

 TEKTU – Antalya Club Zigana Tatil Köyümüz ve Alaçatı Resort Zigana Hotelinin sezon açılış tarihinin 18 Haziran olacağı açıklandı.

 TKURU – Borsa tarafından şirket paylarına 21 Ağustos’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayınının kısıtlanması tedbirleri getirildi.

 TTRAK – Erenler Fabrikası modernizasyon ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 125,0 milyon TL tutarındaki yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesine bağlandığı açıklandı.

 TRKCM – Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırma kapsamında şirket hakkında soruşturma başlatılmış olup,  soruşturma ile ilgili ilk cevabın Rekabet Kurumuna iletildiği açıklandı.

 THYAO – S&P tarafından şirketin kredi notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.

 VKGYO – İstanbul Beşiktaş’taki  2.012 m 2 ’lik gayrimenkulün 30,1 milyon TL’ye Vakıf Yatırım’a devrinin tamamlandığı, satış bedelinin tamamının tahsil edildiği açıklandı.

 YATAS – Şirketin cadde mağazalarının faaliyetlerine yeniden başladığı, AVM mağazalarının ise 1 Haziran’dan itibaren faaliyete başlamasının planlandığı açıklandı.

 YGYO – Yeşil Global İnşaat‘ın 60 milyon TL sermayesi içinde 22.175.293 adet pay ile % 36,96 oranı ile ortağı olan Ortadoğu Enerji’nin 22.175.293 adet payının 130,9 milyon TL bedel ile, Ortadoğu Enerji'den satın alınarak Yeşil Global İnşaat’ın paylarının alımına karar verildiği,  önemli nitelikteki işlemler kapsamında olması nedeniyle ayrılma hakkının 0,52 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul’un onayına sunulacak.

 YYAPI – İstanbul   Esenyurt’taki 2.307 m 2 ’lik adet konut niteliğinde bağımsız bölümün, YGYO’dan 6,8 milyon TL bedel ile satın alınmasına karar verildi.

 ADEL – Somertset Emerging tarafından 11,81 – 11,92 TL fiyat aralığından 54.430 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92’ye geriledi.

 ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,43 – 3,53 TL fiyat aralığından 264.458 adet alış ve 490.311 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,39’a geriledi.

 Ata Portföy tarafından 3,43– 3,54 TL fiyat aralığından 196.905 adet alış ve 1.467.272 528.959 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,42’ye geriledi.

 AVTUR – Metro Yatırım tarafından 2,21 – 2,22 TL fiyat aralığından 78.312 adet alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,18’e yükseldi.

 BRMEN – Kanber Özcan tarafından 25.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92’ye geriledi.

 HATEK – Nuhat Altuğ tarafından 9,82 – 9,93 TL fiyat aralığından 6.102 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,42’ye geriledi.

 IDEAS & HDFGS – HDFGS tarafından 3,87 – 4,03 TL fiyat aralığından 49.656 adet IDEAS payı satılırken, HDFGS’nin IDEAS’daki payı %32,89’a geriledi.

 MERKO – Aetna S.A. tarafından 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.

 TKURU – Hüseyin Avni Metinkale tarafından şirket sermayesinin %70,60’ına karşılık gelen paylar Nusret Yurter ve Nazire Erinç Yurter’den satın alınırken,  A grubu imtiyazlı paylar için 1,68 TL, B grubu paylar için 1,40 TL ödenmesine karar verilirken, şirketin hakim ortaklık yapısı değiştiği için 6 iş günü içinde SPK’ya pay alım teklifi başvurusu yapılacağı açıklandı. (TKURU Kapanış Fiyatı: 20,86)

ENKAI – Şirket sermayesi Çarşamba günü 5,0 milyar TL’den %12 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 5,6 milyar TL’ye yükseltilecek.

 VKFYO – Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 30 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 SAMAT – Şirket sermayesinin 18,3 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 18,3 milyon TL nakden artışla 36,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.       

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı