Turkcell'de kar payı dağıtımı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'de, kar payı dağıtımı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'de, kar payı dağıtımı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Yönetim kurulu, şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve kar dağıtım politikasının Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde, 2019 mali yılı net dönem karının yüzde 25'ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869 TL tutarındaki karın ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kar dağıtım öneri tablosu uyarınca, 30 Kasım tarihinde tek ödeme halinde mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun 2019 yılına ilişkin yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.''


Hibya Haber Ajansı