Vakıf Menkul Kıymet'te pay başına net aktif değer 2 katına çıktı

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş'de, pay başına net aktif değerinin 2 katını aştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; 

"Şirketimizin 07.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,018465 TL'dir. 07.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta  oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2  katını aşmıştır.

Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Sermaye  Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu  aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren  bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan  portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması  zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.06.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi


Hibya Haber Ajansı