Zorlu Enerji kar dağıtmayacak

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınşlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''2020 yılı hesap dönemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 38.207 bin TL net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 258.860 bin TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıl zararları sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağının 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı