Zorlu Enerji'den bedelli sermaye artırımı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizce planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden şirketimizin 6.000.000.000 olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000 TL nakit (bedelli) olarak (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, Zorlu Holding A.Ş'nin 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle Zorlu Holding A.Ş'nin sermaye koyma borcunun şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına, yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan borsada satılmasına, işbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde Zorlu Holding A.Ş yönetim kurulunun 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding A.Ş tarafından satın alınması için şirketimizce Zorlu Holding A.Ş'ye başvurularak satışın tamamlanmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir.''
 

Hibya Haber Ajansı